• 9.00-18.00
04-6334507
info@triplesolar.co.il

יזמות

יזמות:

חברתנו מציעה מס' מסלולים נוספים לבעלי גגות גדולים/קרקעות/מאגרי מים , אשר מעוניינים לקבל הכנסות ללא השקעה בהקמת מערכות סולאריות באתרים אותם הם מחזיקים.

במודל הסולידי , חברת טריפל אס בשיתוף חברות יזמיות בתחום האנרגיה הסולארית, מקימים את המערכת הסולארית באתר, מבצעים את כל הליכי הרגולציה , מתפעלים ומתחזקים את המערכת, משלמים מיסוי מקומי ומשלמים שכ"ד בעבור שימוש האתר !

במודל הזה בעלי האתר לא חשופים לסיכונים פיננסים ונהנים מהכנסה פנויה – מבלי להשקיע אגורה !

במודל נוסף , אנו מתקשים עם בעלי האתר בשותפות מלאה , מקימים יחד את המערכות באתר, ומתחלקים בהכנסות המערכת באופן שווה . במדל זה בעלי האתר חשופים לסיכונים בהקמה ובתחזוקת המערכת – אך נהנים מהכנסה גבוהה יותר ומהידע שצברה במהלך השנים חברתנו .

כיום לחברת טריפל אס ולשותפיה מספר רב של מערכות המייצרות חשמל בתעריפים שונים ובמודלים שונים .

על מנת לבדור האם ישנה היתכנות לפעילות ע"ג המבנה/קרקע/מאגר – יש ליצור קשר עם יועץ בכיר בחברנו .

 
שנה גודל גופן
ניגודיות