• 9.00-18.00
074-710-74-31
info@triplesolar.co.il

אסדרת ברירת מחדל

מהי הסדרת מונה נטו ומה הם ההקלות שחוקקה המדינה בתחום?

בשנת 2013 פרסמה מדינת ישראל הסדרה חדשה בשם "מונה נטו"

הסדרה זו מאפשרת לכל ארגון עסקי או בית פרטי בעל מבנה וצריכת חשמל לייצר לעצמו את החשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת – פוטו וולטאית, ובכך "לאפס" את הצריכות מחברת החשמל.

במקביל להסדרה זו פרסם משרד הפנים הוראות רגולטיביות חדשות (רפורמת הפרגולות) ובהן הוא פתר את הצורך להוצאת היתר בניה למערכות סולאריות בגודל עד 50 KW = גג בגודל כ – 600 מ"ר

בנוסף בחוק ההסדרים האחרון החליטה הממשלה להכניס הקלות בנושא המיסוי של מערכות ביתיות ולפתור את הצורך בניהול ספרים ותשלום מס הכנסה למערכות ביתיות בגודל של עד 25KW

מונה נטו - כיצד זה עובד ?

כל צרכן בישראל ראשי להקים מערכת סולארית על גג המבנה שבבעלותו , ובמידה והמבנה הינו חוקי . המערכת המותקנת על הגג מייצרת חשמל בתעריפי תעו"ז או בתעריף אחיד (במערכת ביתית) .

במשך היום בזמן הייצור, חשמל הנצרך מהמערכת במבנה "נחסך" ועודפי החשמל מוזרמים לרשת כ"קרדיט" כספי , אשר מקוזז בחשבונית החשמל העוקבת לחודש הייצור .

מונה נטו

מונה נטו- למי זה מתאים ?

לצורך אפיון של פוטנציאל הקמת מערכת לצרכן פרטי /עסקי , יש לבדוק מס' גורמים בטרם מחליטים על גודל המערכת וכדאיותה :

גודל הגג הפנוי להקמת מערכת (ללא הצללות)גודל החיבור חשמל של המבנה (מופיע בד"כ בחשבונית החשמל)צריכת שנתית של הצרכן (בש"ח) זיקה למבנה – בעלות

לניתוח הפרמטרים ולקבלת עלות ההשקעה יש לתאם יועץ מחברתנו ללא עלות !

המודל הכלכלי :

באופן כללי (משתנה באופי ההתקנה) על כל 10מ"ר ניתן להתקין 1KW של מערכת סולארית שבחיבור במתח נמוך = 875 ש"ח + מע"מ חסכון בשנה .

עלות ההתקנה משתנה מאתר לאתר ובגדול המערכת הסופי .

החזר ההשקעה ינוע בין 8 – 5 שנים בהתאם לגודל המערכת  הסולארית הסופית (ביתי – עסקי)

אבני הדרך:

במידה וקיים היתכנות כלכלית להקמת המערכת ישנם מס' אבני דרך בהקמת המערכת (בגודל של עד 5,000 KW)

הסכם התקשרות להקמת המערכתפתיחת תיק בחברת חשמל (במערכות מעל 50KW  יש צורך בהוצאת היתר מהוועדה המקומית)סיור טכני מקדים עם נציג חברת חשמלהקמת המערכת על גג המבנהסיור בדיקה של חברת חשמל הוצאת האישורים הנוספים לחיבור המערכתהתקנת מונה ייצור והפעלת המערכת

מימון:

רוב הבנקים בישראל ממנים מערכות סולאריות במודל מונה נטו, בשיעור של כ – 80% בריביות אטרקיביות בשוק , חברתנו תשמח להפנות לגורם ממן מקצועי בתחום

לצורך קבלת המימון נדרש להציג לבנק את הסכם ההתקשרות ולעבור את שלב הסיור טכני מקדים מול חברת חשמל .

 

 
שנה גודל גופן
ניגודיות