• 9.00-18.00
074-710-74-31
info@triplesolar.co.il

יזמות

יזמות

חברתנו מציעה מס' מסלולים נוספים לבעלי גגות גדולים/קרקעות/מאגרי מים , אשר מעוניינים לקבל הכנסות ללא השקעה בהקמת מערכות סולאריות באתרים אותם הם מחזיקים.

במודל הסולידי, חברת טריפל אס בשיתוף חברות יזמיות בתחום האנרגיה הסולארית, מקימים את המערכת הסולארית באתר, מבצעים את כל הליכי הרגולציה, מתפעלים ומתחזקים את המערכת, משלמים מיסוי מקומי ומשלמים שכ"ד בעבור שימוש האתר !

במודל הזה בעלי האתר לא חשופים לסיכונים פיננסים ונהנים מהכנסה פנויה – מבלי להשקיע אגורה !

במודל נוסף , אנו מתקשים עם בעלי האתר בשותפות מלאה,  מקימים יחד את המערכות באתר, ומתחלקים בהכנסות המערכת באופן שווה . במודל זה בעלי האתר חשופים לסיכונים בהקמה ובתחזוקת המערכת – אך נהנים מהכנסה גבוהה יותר ומהידע שצברה במהלך השנים חברתנו.

כיום לחברת טריפל אס ולשותפיה מספר רב של מערכות המייצרות חשמל בתעריפים שונים ובמודלים שונים.

על מנת לבדור האם ישנה היתכנות לפעילות ע"ג המבנה/קרקע/מאגר – יש ליצור קשר עם יועץ בכיר בחברנו.

 
שנה גודל גופן
ניגודיות