• 9.00-18.00
074-710-74-31
info@triplesolar.co.il

?מה זה מערכת סולארית

מה זה מערכת סולארית ? (מתוך מאמר מפורטל “אנרגיה סולארית” )

קולטי שמש על הגג הם מחזה שכיח בישראל. קולטי שמש אלה הינם דוגמה רק אחת, דוגמה ותיקה, לניצול קרינת השמש, קרי, אנרגיה סולארית. אנרגיה סולארית מוגדרת כאנרגיה חלופית מתחדשת שמקורה בשמש, כלומר, אנרגיה שמקורה בתהליכי טבע שאינם מתכלים, בניגוד, למשל, לנפט.

השימוש באנרגיה סולארית מתאפשר באחת מהדרכים:

אנרגיה תרמו-סולארית- חימום נוזל לצורך הפעלת מנוע חום.אנרגיה פוטו וולטאית- שימוש בתאים פוטו וולטאיים לשם המרת אור באנרגיה חשמלית.

בשנים האחרונות מתגבש בהדרגה בישראל יישום חדש לניצול אנרגית שמש:  גגות הבתים הם מקום מצוין לתפוס אנרגיה זו. הכוונה למערכת סולארית ביתית המותקנת על גג בית פרטי או פרגולה של הבית..

יתרונות מערכת סולארית ביתית

המודעות לחימום הגלובאלי, לנזקים של גזי פליטה מתחנות כוח למעבר לשימוש באנרגיה סולארית מביאה לתודעת הציבור את ההכרח ביוזמות להפקת אנרגיה סולרית. כלומר, המשקיע בהתקנת מערכת לשימוש באנרגיה סולרית לייצור חשמל על גג ביתו תורם ישירות למגמה העולמית להפוך את כדור הארץ ל”ירוק” יותר.

מתוך תפיסת עולם זו אימצה הממשלה מדיניות של עידוד הייצור של מקורות אנרגיה חלופיים, קרי, אנרגיה סולרית. זאת, ע”י תקנות לחברת חשמל המחייבות אותה לקנות חשמל, הנוצר ע”י מערכת סולרית ביתית, מבעל הנכס על גגו מותקנת המערכת, מה שנקרא חשמל ירוק. זאת, החל מיולי 2008.

איך נעשה ביצוע התקנת מערכת סולארית ביתית?

תהליך יישום השימוש באנרגיה סולרית ביתית הינו תהליך במספר שלבים, שנועד להבטיח התאמת הנכס למטרה זו לשם נצילות מרבית.

ניתוח צרכים- החברה מגיעה אל הנכס לבחון את השטח הפוטנציאלי לניצול אנרגית שמש. במקרה זה מדובר בגג הבית או בשטח שליד הבית.התאמת המערכת לנכס- החברה מציעה לבעל הנכס את גודל המערכת הרצויה וצורתו.חתימת חוזה בין בעל הנכס לחברה המתקינה את המערכת הסולרית הביתית.קבלת היתרים מהרשויות , הועדה לתכנון ובניה ומחברת החשמל . תכנון הנדסי  הלוקח בחשבון את הצרכים, האילוצים, מסגרת התקציב.התקנת המערכת להפקת אנרגיה סולרית ביתית.חיבור לרשת החשמל- חברת החשמל תשלם לבעל הנכס עבור כל קילוואט שהמערכת להפקת האנרגיה הסולרית תייצר.בקרת נתונים- תתאפשר דרך האינטרנט כל השנה.תמיכה לבעל הנכס לפי הצורך.

מרכיבי המערכת הסולארית :

מודולים – “פאנלים” סולאריים:

המרה ישירה של אנרגיית השמש לחשמל נעשית באמצעות תא פוטו-וולטאי (תא שמש), שעשוי לרוב מסיליקון בטכנולוגיה של עשיית שבבים, בנוי מסרט מוליך למחצה הנתון בין שתי אלקטרודות. בעת החשיפה לאור, ניתקים האלקטרונים ממקומם ויוצרים תנועה חשמלית. הניצולת של תא כזה היא נמוכה (כ-15 אחוז) ומחירו יקר, בשל טכנולוגיית הייצור המורכבת.

ממיר מתח :

הממיר נועד להמרת המתח בזרם ישר DC , למתחח בזרם חילופין AC  . הממירים המשווקים כיום

בארץ הנים ממירים תלת פאזיים מה שגורם ליעילות בהתקנה ובעליות המתקן .

תשתיות חשמל :

כבלי מתח הן לצד הDC והן לצד ה AC , מנתקי זרם , ארונות חשמל .

קונסטרוקציה להעמדת הפאנלים:

לרוב מיוצרת מאלומיניום בציפוי אנודייז או לחלופין ממתכת בגילוון חם .

ניתן למצוא דוגמאות לא מעט ליישומים של הפקת אנרגיה סולרית ביתית ברחבי הארץ מעל הגגות של בתים פרטיים. יש לציין, שבמקביל ליישומים, אלה ממשיך להתקיים הגיבוי לחשמל רציף, כך שבעל הנכס המתקין על גגו את המערכת יוכל לחוש בטוח באספקת אנרגיה.

 
שנה גודל גופן
ניגודיות